Calendari i activitats

Fins el setembre 2019: 

Difusió entre els centres, entitats, persones. Configuració dels temes de debat.

25 de maig de 2019:

2a Jornada de centres educatius convocants i organitzadors.

5 d’octubre de 2019:  

Presentació Pública

Octubre 2019 / Abril 2020:  

Jornades i debats territorials

Abril / Maig 2020: 

Jornades Finals